Tin tức về:

Thứ Tư, 08/02/2023 - 06:20
Thực hiện quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị (HTCT) tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Trong đó, phân bổ biên chế năm 2023 cơ bản giữ ổn định biên chế có mặt năm 2022; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị, địa phương (CQ,ĐV,ĐP) để định hướng phân bổ đến năm 2026....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Đồng Tháp>>>   Du lịch Đồng Tháp>>>

Tin tức mới nhất về Đồng Tháp

Tin tức về Kinh Tế


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi