Tin tức về:

Thứ Ba, 28/03/2023 - 14:30
Phát triển văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân
Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị Khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều cơ chế đẩy mạnh phát triển văn học nghệ thuật. Các hoạt động văn học nghệ thuật có tính chuyên nghiệp hơn, có bước phát triển mới, nhiều tác phẩm có giá trị góp phần định hướng tư tưởng thẩm mỹ của nhân dân....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Hưng Yên>>>   Du lịch Hưng Yên>>>

Tin tức mới nhất về Hưng Yên

Tin tức về Ẩm thực


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi