Tin tức về:

Thứ Sáu, 03/02/2023 - 19:32
Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ký ban hành Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Việt Nam>>>   Du lịch Việt Nam>>>

Tin tức mới nhất về Việt Nam

Tin tức về Xã Hội


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi