Tin tức về:

Thứ Ba, 27/09/2022 - 16:11
Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng trong xây dựng đời sống mới
Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống, tập trung ở các huyện Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Long Phú và thành phố Sóc Trăng. Trong những năm tháng chiến tranh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, đồng bào dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần cùng đồng bào cả nước giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đồng bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Sóc Trăng>>>   Du lịch Sóc Trăng>>>

Tin tức mới nhất về Sóc Trăng

Tin tức về Xã Hội


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi