Tin tức về:

Thứ Tư, 01/12/2021 - 06:08
Pháp luật phải là công cụ hữu hiệu để 'nhốt quyền lực'
Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định đầy đủ nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước ta là: quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trên cơ sở đó, sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đã được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật, trước hết là các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND... Có thể nói, các quy định này đã được thực thi trong cuộc sống, đạt được một số thành tựu nhất định, góp phần xây dựng Nhà nước ta trong thời gian qua. Sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong bộ máy Nhà nước bước đầu đã được xác định. Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập cần tiếp tục hoàn thiện để nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện theo tinh thần văn kiện Đại hội lần thứ Xl...Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Pháp>>>   Du lịch Pháp>>>

Tin tức mới nhất về Pháp

Tin tức về Pháp Luật


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi