Tin tức về:

Thứ Bảy, 27/11/2021 - 16:17
Megastory: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 1946, Bác Hồ chỉ rõ: 'Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ', 'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi', nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tiếp nối tư tưởng, quan điểm của Người, nền văn hóa Việt Nam đã chuyển biến mạnh mẽ, có những đóng góp tích cực, quan trọng vào công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Việt Nam>>>   Du lịch Việt Nam>>>

Tin tức mới nhất về Việt Nam

Tin tức về Xã Hội


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi