Tin tức về:

Thứ Sáu, 07/10/2022 - 21:32
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - nhìn từ thực tiễn ở Bình Định
Đảng bộ tỉnh Bình Định hiện có 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 830 TCCSĐ, 3.204 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 72.666 đảng viên. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; với 159 xã, phường, thị trấn, trong đó có 28 xã miền núi có đồng bào DTTS; có 1.116 thôn, khu vực. Tính đến ngày 31-12-2020 dân số tỉnh Bình Định có 1.487.990 người.Những năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về 'Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' và Nghị quyết số 19-NQ/TW về 'Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập' trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt được một số kết quả tích cực....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Bình Định>>>   Du lịch Bình Định>>>

Tin tức mới nhất về Bình Định

Tin tức về Xã Hội


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi