Tin tức về:

Thứ Tư, 04/08/2021 - 08:37
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quảng Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp
Thời tiền khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho ông Võ Nguyên Giáp phụ trách các vấn đề quân sự của Đảng. Với cương vị đó, ông đã xây dựng được một đội quân cách mạng để gánh vác nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đặc trách về quân sự đồng thời đảm đương thêm những nhiệm vụ đối ngoại đặc biệt khi cần thiết....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Quảng Bình>>>   Du lịch Quảng Bình>>>

Tin tức mới nhất về Quảng Bình

Tin tức về Thế Giới


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi