Tin tức về:

Thứ Tư, 01/12/2021 - 07:41
Chính sách phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam - nhìn từ Nghị quyết 27 khóa X
Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những kết quả, mục tiêu cơ bản đạt được, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ của chúng ta đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém......Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Việt Nam>>>   Du lịch Việt Nam>>>

Tin tức mới nhất về Việt Nam

Tin tức về Xã Hội


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi