Tin tức về:

Thứ Sáu, 30/07/2021 - 20:36
Bàn về thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập
Ở bất cứ quốc gia nào, nền văn hóa nào, yếu tố con người luôn được xem là quan trọng nhất cho sự phát triển. Trong Dự thảo 'Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030' cũng đã xác định mục tiêu 'Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện' là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các vấn đề liên quan đến chiến lược con người kết hợp với giải pháp phát triển văn hóa, nếu được thực hiện tốt sẽ là một chính sách phát triển, cải thiện tiêu chuẩn trí tuệ, là nguồn lực lớn để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Việt Nam>>>   Du lịch Việt Nam>>>

Tin tức mới nhất về Việt Nam

Tin tức về Giáo Dục


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi