Tin tức về:

Thứ Hai, 27/09/2021 - 19:16
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỈNH PHÚ THỌ VỀ KIẾN NGHỊ CHO PHÉP SỬ DỤNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới với đề nghị xem xét, điều chỉnh lại quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT theo hướng cho phép sử dụng nguồn lực xã hội hóa giáo dục....Xem tiếp>>>
Tin tức mới nhất về Phú Thọ>>>   Du lịch Phú Thọ>>>

Tin tức mới nhất về Phú Thọ

Tin tức về Giáo Dục


© SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
Powered by Baomoi